Kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid

Esileht > Firmast > Kvaliteet > Kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid
 • Kasutame tootmises ainult tehnilistele tingimustele vastavaid ja eelistatult keskkonnasõbralikke materjale.
 • Hoiame ära tootmisega kaasneva jäätmete, müra ja tolmu poolt keskkonna kahjustamise.
 • Tõstame töötajate keskkonnateadlikkust ja koos sellega vähendame jäätmeteket.
 • Kasutame võimalikult palju pakendeid ja pakkematerjale korduvalt.
 • Hoiame utiliseerimisele mineva plastimaterjali osakaalu alla 2% aastas.
 • Jälgime, et tehnika ja tehnoloogia tagavad ohutud töötingimused.
 • Täiustame oma ettevõtte tegevusi keskkonnamõjude vähendamiseks, saastamise ärahoidmiseks ja ressursside säästlikuks kasutamiseks.
 • Hoiame vee tarbimise alla 9 m3 inimese kohta aastas.
 • Tagame tarnekindluse kõigile klientidele vähemalt 98% aastas.
 • Hoiame reklamatsiooniga tagastatud toodete arvu alla 0,1% kogutoodangust aastas.
 • Tagame, et iga töötaja mõistaks ettevõtte eesmärke ning rolli nende saavutamisel.
 • Tegevuse ja koostöö hoiame lihtsusel, vastutustundel ning üksteise toetamisel.