Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Esileht > Firmast > Kvaliteet > Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted
  • Oleme huvitatud pikaajalisest ja stabiilsest tootmisest.
  • Teadvustame endale, et kliendi rahulolu sõltub lõpptarbija rahulolust
  • Püüame olla võimalikult paindlikud ja vastutulelikud kliendi palvetele ja soovidele (muudatuste osas), samas mitte lubada võimatut.
  • Hoolitseme selle eest, et kõik töötajad oleksid kvaliteedi- ja keskkonnateadlikud ning vastutaksid oma töötulemuste ja ettevõtte hea nime eest.
  • Täiustame kogu aeg oma kvaliteedi- ja keskkonna alast tegevust
  • Oleme pidevas koostöös tarnijatega ning vajadusel vahetame stabiilsemate, sobivamate ja keskkonnasõbralikumate vastu.
  • Tagame oma juhtimissüsteemiga seaduste ja teiste õigusaktide ning muude meie poolt võetud kohustuste täitmise.
  • Töötame keskkonnasõbralikult, säästame ressursse ja väldime keskkonnareostust. Selleks taaskasutame võimalikult palju tootmisjäätmeid. Taaskasutuseks sobimatud jäätmed viime ümbertöötluseks koostööpartneritele või jäätmekäitlusfirmadele.
  • Oleme teadlikud oma valduses olevate jäätmete liigist, hulgast, päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ja neist tulenevast tervise- või keskkonnaohust.